Fasadritningar för attefallshus

I den här guiden går vi igenom fasadritningar för attefallshus. Vi har själva byggt ett attefallshus och ger i artikeln riktiga exempel på priser och vad som behöver finnas med på ritningarna. 

Attefallshus fasadritning

Innehåll i denna artikel

Att bygga ett attefallshus kräver mindre pappersarbete än många andra byggprojekt, men det är ändå en del handlingar som måste lämnas in före byggstart. 

En fasadritning är ett nödvändigt moment, och i den här artikeln kan du läsa allt du behöver veta om fasadritningar för attefallshus. Vi går igenom vad en fasadritning är för något, vad som ska ingå i fasadritningen, och hur den bör vara konstruerad. 

Sedan svarar vi på vanliga frågor om fasadritningar för attefallshus, och redogör för andra viktiga handlingar som behövs innan du kan komma igång med bygget.

Fasadritningar attefallshus

Vad är en fasadritning för attefallshus?

En fasadritning för attefallshus är en ritning med byggnadens fasader sett utifrån. I fasadritningen ska bland annat marknivåer, takvinkel, väderstreck och materialval finnas med. Den måste också vara fackmannamässigt ritad i skala 1:100.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Vad behöver finnas med i en fasadritning?

En fasadritning behöver innehålla byggnadens samtliga fasader sedda rakt framifrån, och ett vanligt attefallshus kräver därför fyra olika fasadritningar – en för varje fasad. 

Kortfattat ska fasadritningarna visa hur attefallshuset kommer att se ut på utsidan (fasaden). Och förutom att visa det generella utseendet på huset och dess proportioner, finns det obligatorisk information som måste vara med i ritningarna för att dessa ska godkännas.

Då fasadritningarna lämnas in till byggnämnden i den kommun där attefallshuset ska byggas, kan kraven skilja sig åt något. Dubbelkolla därför alltid med din kommun så att allt finns med innan du ansöker om byggstart.

Exempel på delar av fasadritningen för vårt attefallshus:

Fasadritning attefallshus öster
Fasadritning attefallshus norr

Fasadritningar för attefallshus bör alltid innehålla

 • Väderstreck: De (vanligtvis) fyra fasaderna ska namnges efter väderstrecken, till exempel “Fasad mot norr”. Ska huset placeras i vinkel anpassas namnet efter lämplig vinkel, t.ex “Syd-väst”. 
 • Tak: Takets utformning ska vara utritad på fasadritningen.
 • Fönster och dörrar: Fönster, dörrar och eventuella spröjs ska finnas utritade på fasaden.
  Skorsten: Om attefallshuset ska ha en kamin för eldning, eller om byggnaden ska användas som bastu, måste skorstenen vara synlig på fasadritningen. Höjden på skorstenen får överstiga 4 meter.
 • Byggnadshöjd: Byggnadens höjd ritas skalenligt tillsammans med övriga delar av huset, inklusive sockel.
 • Marknivåer: En streckad linje som visar både tidigare och nya marknivåer om dessa har ändrats.
 • Materialval och kulörer. Utvändigt material och färgsättning (färgkoder) ska redovisas för väggar, fönster, dörrar och tak.

Vad kostar en attefallshus fasadritning?

En fasadritning för ett attefallshus kostar generellt mellan 1500 kr – 3000 kr, beroende på om du planerar att rita huset själv tillsammans med en arkitekt eller om du ska köpa färdiga ritningar. 

Om du köper ett nyckelfärdigt attefallshus så är fasadritningen inräknad i paketpriset.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Andra ritningar du behöver för godkänt startbesked för attefallshuset

Förutom fasadritningar krävs andra ritningar och dokument innan du kan få ett startbesked för attefallshuset. Tänk på att kraven kan variera något mellan olika kommuner, så dubbelkolla alltid vad som gäller hos just dig innan du skickar in din ansökan för att inte riskera att få avslag. Läs mer om alla attefallshus ritningar.

Konstruktionsritning attefallshus
Konstruktionsritning för attefallshuset vi har byggt.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar kan främst behövas om attefallshuset ska användas som komplementbostadshus. Dels om du ska uppföra ett helt nytt attefallshus, men också om ett en existerande byggnad ska byggas om till bostads- eller fritidshus. Konstruktionsritningar som kan behövas är till exempel:

 • VVS
 • Grund och mark
 • Golvvärme
 • Brand
 • Ventilation
Attefallshus ritningar - planlösning
Planritningar som visar vårt attefallshus planlösning

Planritning

Ett attefallshus, oavsett om det används som komplementbyggnad eller som bostadshus, får vara högst 30,0 m2. Planlösningen och planritningen visar insidan av huset, sett uppifrån. I planlösningen ska både ytter- och innerväggar vara synliga, samt dörrar, fönster, och placering av eventuell köksutrustning och toalett. 

Planlösningen får gärna vara möblerad, även om detta inte är nödvändigt.

Sektionsritning attefallshus
Sektionsritning för attefallshuset vi har byggt.

Sektionsritning

De flesta kommuner kräver en sektionsritning. Den visar ett vertikalt snitt av byggnaden, där golv, tak, bjälklag, etc. syns. Sektionsritningarna måste också vara fackmannamässigt gjorda.

Energiberäkning

Energiberäkningar ska visa att byggnaden uppfyller ställda krav på energieffektivitet. Som till exempel hur mycket energi som krävs för att värma upp huset, och hur väl huset håller värmen med tanke på isoleringsmaterial och konstruktion. Ska attefallshuset användas som bostad är det extra viktigt att få med nödvändiga energiberäkningar.

Situationsplan

Situationsplan kallas också för nybyggnadskarta. Det är en enkel ritning som märker ut var attefallshuset ska placeras på tomten, sett uppifrån. Med hjälp av situationsplanen kan det till exempel framkomma om byggnaden placeras nära en tomtgräns, i vilket fall det krävs ett medgivande från grannen.

Vad är fackmannamässiga ritningar?

Fackmannamässiga ritningar betyder att ritningarna är gjorda med en viss – fackmannamässig – standard. Detta är viktigt för att allt ska vara korrekt, både för kommunen som ger ut tillstånd om byggstart, men också för dig som ska bygga. Om ritningarna inte är korrekta ökar chansen att något går snett, och det kan också blir mycket svårt att försäkra en byggnad som inte är korrekt konstruerad.

Däremot behöver ritningarna inte göras av en arkitekt eller någon annan fackman, d.v.s. utbildad och erfaren inom yrket. Om du vill kan du själv skapa dina fasadritningar, samt alla andra ritningar som krävs för att bygga ett attefallshus. Så länge du följer riktlinjerna för fackmannamässiga ritningar, och ser till att allt blir korrekt. 

Men om du väljer att göra fasadritningarna själv, är det ändå en god idé att låta en arkitekt eller annan yrkesprofessionell se över ritningarna innan du går vidare med bygget. 

Det finns många byggtjänster idag som erbjuder arkitektritade fasadritningar där du som ska bygga ett attefallshus kan vara med i den kreativa processen. Och om du köper en färdig byggsats är fasadritningar som är fackmannamässigt ritade inkluderade från start.

Dessa krav ska uppfyllas för fackmannamässiga fasadritningar:

 • De ska vara skalenliga och måttsatta (skala 1:100)
 • De ska innehålla skalstock och ritningshuvud
 • De ska vara ritade med linjal eller med ett datorbaserat verktyg (CAD)
 • De ska vara ritade på vitt, olinjerat och orutat papper
 • De ska vara ritade i svart-vitt

Vanliga frågor om fasadritningar för attefallshus

Vad är en fasadritning för attefallshus?

En fasadritning för attefallshus visar husets fasad sett framifrån. Det krävs en ritning per fasad, och den ska visa till exempel husets mått, dimensioner, dörrar, fönster, tak och marknivåer.

Vad kostar en fasadritning till attefallshus?

En fasadritning till attefallshus kostar generellt mellan 1500 kr – 3000 kr, men det kan variera beroende på om du köper en färdig ritning, anlitar en arkitekt, eller ritar själv.

Kan man köpa färdiga attefallshus fasadritningar?

Ja, du kan köpa färdiga fasadritningar för attefallshus. Det finns många olika byggföretag som erbjuder allt från enkla fasadritningar till kompletta, nyckelfärdiga attefallshus med alla nödvändiga ritningar och dokument.

Vem får göra attefallshus fasadritningar?

Vem som helst får göra fasadritningar, så länge de är fackmannamässigt utförda. Det finns inga regler för vem som får göra en fasadritning, men de måste leva upp till standard och vara korrekt ritade för att godkännas av byggnämnden.

Måste man ha fasadritningar för ett attefallshus?

Ja, en fasadritning är nödvändigt för uppförande av attefallshus. Även om attefallshus inte kräver bygglov, måste du lämna in olika handlingar till byggnämnden i din kommun för att få startbesked, och korrekta fasadritningar är en av dessa handlingar.

Måste man göra en bygganmälan för ett attefallshus?

Ja, det är obligatoriskt att göra en bygganmälan innan du börjar bygga ditt attefallshus. Om man inte informerar kommunen och inväntar sitt startbesked kommer det att räknas som ett svartbygge.

Sammanfattning

Fasadritningar visar hur utsidan av attefallshuset kommer att se ut. Alla fasader kräver en egen ritning, och de visar till exempel yttermått, takhöjd, marknivåer, material, kulörer, samt fönster och dörrar. 

Fasadritningar krävs för att byggnämnden i din kommun ska kunna godkänna uppförandet av ett attefallshus. Och förutom fasadritningarna krävs det en del andra handlingar som ska lämnas in innan du kan få byggstart. Till exempel planlösning och energiberäkning. 

Ett attefallshus behöver visserligen inte bygglov för att uppföras, men uppförandet av ett attefallshus måste bland annat följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Du kan kontakta byggnämnden i din kommun för att få veta exakt vad som krävs, då processen kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Källhänvisningar:

Artikeln är publicerad av: