Grund till attefallshus 2024

I den här guiden hjälper vi dig med allt du behöver veta för att kunna välja den bästa grunden för ditt attefallshus. Vi har själva byggt ett attefallshus och rekommenderar alla som vill skapa en passiv inkomst att göra detsamma. Här nedanför går vi igenom de fyra vanligaste grunderna, deras fördelar och exempel på priser.

Grunder till attefallshus

Innehåll i denna artikel

Allt fler har upptäckt fördelarna med att bygga ett attefallshus på sin tomt, antingen som komplementbyggnad eller komplementbostad. Då det finns många olika användningsområden för båda alternativen finns det alltid något som passar alla. 

En komplementbyggnad kan med fördel användas till garage, bastu eller gäststuga och en komplementbostad – som namnet påvisar till boende. Antingen för eget bruk eller för avsikt att hyras ut för att få en passiv inkomst som tickar in återkommande. 

Att det är bra med ett attefallshus är det nog ingen som tvivlar på – men vilken grund som passar bäst för just dina förutsättningar kan vara svårt att lista ut. Speciellt som det finns många byggtermer som inte alla känner igen eller vet vad de egentligen är. 

Vi hjälper dig i den här artikeln att gå igenom de olika grunder du kan välja mellan för ditt attefallshus. 

Grund för attefallshus

Platta på mark för attefallshus

En så kallad platta på mark är den typ av grund som vi rekommenderar för ditt attefallshus – då det är en låg och välisolerad grund som passar för alla underlag. Eftersom den är låg så stjäl den inte så mycket av höjden vilket är bra ifall du planerar att ha ett loft i ditt attefallshus. I grova drag så består en platta av kantelement, isolering, golvvärme, armering och betong. Läs mer om platta på mark för attefallshus.

Fördelar

Det som gör en platta på grund till en populär grund för attefallshus är att den är fuktsäker samt att du har möjlighet att isolera den och dra in för vattenburen värme i den. 

Då ytan mot marken är stor så är även risken att få sättningar i marken minimal. Den ger även ett bra skydd mot markradon – förutsatt att plattan är tät och inte har några sprickor i sig.

Nackdelar

Om din tomt inte är platt så kan det krävas att du spränger eller gräver för att få bäst möjliga förutsättningar. Ett annat problem kan vara att du har högt grundvatten eller andra dåliga markförhållanden. Priset på en platta på mark är en initial större kostnad – men det är inte värt att snåla på då en bra, välisolerad grund är viktig.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Plintgrund för attefallshus

En plintgrund är en husgrund som står på flera olika betongfundament – eller så kallade plintar. Plintarna grävs ner i marken för att öka stabiliteten för huset som ska byggas ovanpå. Läs mer om plintgrund för attefallshus.

Fördelar

En plintgrund är relativt billig att bygga och det är dessutom relativt enkelt att göra själv. Det gör att du kan spara mycket pengar jämfört med t.ex. en platta på mark.

Nackdelar

Den stora nackdelen med en plintgrund för attefallshus är att maxhöjden för huset får vara 4 meter. En plintgrund är betydligt högre jämfört med t.ex. en platta på mark. Det innebär att det försvinner dyrbara decimetrar på ett eventuellt sovloft inne i attefallshuset.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Krypgrund för attefallshus

En krypgrund är en grund som är byggt av ett system av balkar som ligger på marken – attefallshuset ställs sedan direkt på grunden. Detta ger ett kryputrymme under huset så att det går att komma åt huset underifrån ifall det behövs.

Fördelar

En krypgrund är relativt enkel att bygga och om den är rätt gjord och värmeisolerad så fungerar den bra för ett attefallshus. Det är en bra lösning som då kräver ett nyckelfärdigt attefallshus med ett bärande och isolerat golv som helt enkelt lyfts på plats.

Nackdelar

Den största nackdelen är att en krypgrund stjäl en stor del av den tillåtna maxhöjden på ditt attefallshus. Då maxhöjden från mark till taknock på ditt attefallshus kan det vara svårt att få till ett bra loft för att kunna nyttja ytan mer.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Hybridgrund för attefallshus

En hybridgrund är egentligen en blandning mellan en platta på mark och en krypgrund – med den skillnaden att istället för att ha ett utrymme under huset så fylls det med isolering. Isoleringen kommer oftast i stora block som är färdiga att lägga på plats och mellan blocken kan du fylla ut eventuella sprickor med betong.

Fördelar

En av de stora fördelarna med detta är naturligtvis att du slipper gjuta en platta och att du kan få en välisolerad grund. Bjälklaget behöver inte heller vara så tjockt då isoleringen tar en stor del av vikten.

Nackdelar

Återigen är den största nackdelen att en hybridgrund kan ta mycket av den tillåtna maxhöjden på ditt attefallshus samt att den inte klarar så tunga hus – dock är vikten på ett attefallshus så pass låg att det går bra.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Källargrund för attefallshus

En källargrund kan enklast förklaras som en platta på mark i kombination med källarväggar. Populär lösning för attefallshus då den ger mycket extra yta att nyttja.

Fördelar

Med rätt byggteknik, isolering och dränering får du en stor yta att nyttja på ditt attefallshus och du frigör mycket plats då du även kan få plats med ett loft för att få upp sängarna.

Nackdelar

Det kan krävas mer markarbeten och kanske även sprängning för att bygga en källare till ditt attefallshus. Även att ha bra isolering och fuktsäkerhet är viktigt för att förhindra framtida vattenskador.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare
Attefallshus grund platta på mark
Foto på vår platta på mark precis innan gjutning till vårt attefallshus.

Så byggde vi grunden till vårt attefallshus

Vi valde tidigt att bygga vårt attefallshus som en komplementbostad och göra det ordentligt. Vi vill kunna hyra ut bostaden året om och valde därmed en platta på mark som grund för vårt attefallshus. 

Det innebär att vi kan dra nytta av bland annat:

  • Bra isolering i grunden
  • Bra och stabil grund i längden
  • Låg sockel = med höjd inne i huset för ett bra sovloft
  • Ses förmodligen som det bästa alternativet vid en framtida försäljning

Viktiga faktorer när du väljer grund till attefallshus

Här är de 6 viktigaste faktorerna när du väljer grund till ditt attefallshus:

  1. Ju större hus, desto säkrare grund behövs
  2. Ska du använda huset som komplementbostad eller komplementbyggnad?
  3. Hur bra isolering vill du  skapa?
  4. Hur hög höjd behöver du inomhus – har du tänkt ett sovloft?
  5. Vattenburen värme passar bäst i platta på mark
  6. Markens förutsättningar spelar stor roll

Husets storlek  

Ju större hus desto säkrare grund behövs. För ett attefallshus på 30 kvadratmeter bör du välja en platta på mark, en krypgrund eller en hybridgrund. För mindre hus fungerar även en enklare plintgrund.

Komplementbostad för permanentboende?

Om du ska ha ditt attefallshus till permanentboende så rekommenderar vi alltid en platta på mark för högre standard och komfort. Detta gäller då också en källargrund som består av en platta på grund plus källarväggar.

Hur bra isolering vill du ha underifrån?

Detta beror på ditt attefallshus användningsområde. Om du ska ha det för permanentboende eller för att hyra ut är det viktigt att ha bra isolering underifrån – det är inget du bör snåla in på. Så även här rekommenderar vi en  platta på mark.

Höjden inomhus (viktigt om det ska finnas sovloft)

Då en krypgrund, hybridgrund och en plintgrund tar en del av den totala maxhöjden på fyra meter så är en platta på mark bäst – och då gärna i kombination med en källare. Om du har en platta på mark till ditt attefallshus får du plats med ett relativt rymligt loft.

Vattenburen värme passar bäst i platta på mark

Om attefallshuset ska användas för permanent boende – antingen för eget bruk eller för att hyra ut och få en passiv inkomst, så rekommenderas platta på mark. Anledningen är att den isolerar bra och ger billig uppvärmning som inte kräver mycket underhåll.

Markens förutsättningar

Vad din mark består av är naturligtvis viktigt för vilken grund du väljer och vad du betalar för den. En platta på mark går att bygga på alla underlag och om du har en grund med hög bärighet så kan du även välja kryp- hybrid eller plintgrund. Det absolut bästa är naturligtvis att anlita en geotekniker som undersöker marken innan grunden börjar anläggas. Om du har valt en totalentreprenad kan du kontrollera med dem om det ingår.

Vanliga frågor

Vilken typ av grund är populärast för ett attefallshus?

Det finns ingen statistik att tillgå när det gäller vilken grund som är populärast och vanligast för ett attefallshus. Ska du bygga attefallshuset som en komplementbostad så rekommenderar vi platta på mark. Det ger huset de bästa förutsättningarna att kunna hålla så länge som möjligt.

Vilken är det bästa grunden för ett attefallshus?

En platta på mark ger bra isolering, är bärande, det finns möjlighet att dra in vattenburen värme, ger nästan inga sättningar i marken och har bäst komfort.

Vilken är den billigaste grunden för ett attefallshus?

Den billigaste grunder är normalt en plintgrund. Dock är det dumt att snåla in på en grund då den ska hålla i många år och ha hög standard.

Vilken grund ska man välja till attefallshus?

Det är många orsaker som kan påverka det men vi rekommenderar en platta på mark då den har de bästa förutsättningarna för att huset ska vara bra isolerat och ha en hög standard.

Hur tjock ska plattan vara för ett attefallshus?

Då ett attefallshus inte väger lika mycket som ett bostadshus så krävs inte lika tjock platta. Dock är en riktlinje att den inte bör vara under åtta centimeter om du ska ha plats för armering (något mindre än vid ett vanligt hus) och isolering.

Vilken grund ger bäst isolering för ett attefallshus?

En isolerad platta på mark är den grund som ger bäst isolering för uppvärmningen i ett attefallshus. Men även en rätt konstruerad och isolerad hybridgrund eller en krypgrund ger bra isolering.

Vad kostar grunden till ett attefallshus?

Det är svårt att säga vad en grund för attefallshus kostar då det beror på vilken form av grund du eftersöker, var du bor i Sverige och priset på byggmaterial. Även hur mycket du kan bygga själv påverkar naturligtvis priset. Du kan läsa mer om de olika grunderna och dess priser ovan.

Sammanfattning

Då det blir allt vanligare att bygga ett attefallshus på tomten är det viktigt att bygga rätt grund – ditt attefallshus ska ändå stå där i många år. Och ifall den ska vara till permanentboende för egen del eller för uthyrning rekommenderar vi alltid en platta på mark – och gärna i kombination med källarväggar.

Källhänvisningar:

Artikeln är publicerad av: