Bygglov för attefallshus - behövs det 2024?

I den här guiden svarar vi på frågan; behövs det bygglov för attefallshus? Vi går igenom allt du behöver veta och listar allt du behöver skicka in till kommunen för att få startbesked för din byggnation.

Behöver man bygglov för attefallshus?

Innehåll i denna artikel

Alla som har en tomt med ett bostadshus har antagligen någon gång ställt sig frågan om det skulle vara en bra idé att bygga ett attefallshus

Även om det är ett extra bostadsutrymme du behöver eller bara en komplementbyggnad som ett förråd eller en gäststuga passar ett attefallshus perfekt.

Bygglov för attefallshus

Behöver man bygglov för ett attefallshus?

För att bygga ett attefallshus är det inte nödvändigt att ansöka om bygglov. Det är en av anledningarna till att attefallshus är så populärt. Det enda som krävs är att du lämnar in en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun och vänta på att de ger dig ett startbesked.

Bygganmälan istället för bygglov

Om vi jämför en bygganmälan med ett bygglov kan vi sammanfatta det med fyra ord: billigare, snabbare och enklare. 

 Det innebär inte att det är gratis, även en bygganmälan kostar pengar, men då det varierar väldigt mycket mellan olika kommuner är det bäst att du tar kontakt med byggnadsnämnden i din hemkommun för mer detaljerad information. 

Tiden för handläggning är max fyra veckor, om inte särskilda skäl föreligger. Handläggningstiden för ett bygglov är ofta runt tio veckor.

Det krävs ritningar för attefallshuset även för en bygganmälan, men granskningen som äger rum för att bli godkänd och få ett startbesked är mindre krävande om vi jämför med motsvarande granskning för ett bygglov.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Vad behöver finnas med i en bygganmälan?

Detta är vad som brukar väcka flest frågetecken för dem som är intresserade av att bygga attefallshus – vad behöver jag egentligen för att lämna in en bygganmälan?

Papper och ritningar som behöver finnas med i en bygganmälan för attefallshus:

  • Ansökan och anmälan
  • Fasadritning
  • Eventuellt grannemedgivande
  • Konstruktionsritning
  • Kontrollplan
  • Material- och kulörbeskrivning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • Teknisk beskrivning

Ansökan och anmälan

Det första du bör göra är att lämna in din anmälan hos byggnadsnämnden i din kommun. Detta kan göras online genom din kommuns hemsida, eller med blanketter som du kan hämta på deras kontor. Din ansökan ska innehålla uppgifterna som följer nedan.

Fasadritning attefallshus öster
Fasadritning attefallshus norr

Fasadritning

En fasadritning är helt enkelt en ritning av husets fyra fasader, dvs hur byggnaden ser ut från varje håll.

Eventuellt grannemedgivande

Detta behövs endast om du har tänkt placera ditt attefallshus mindre än 4,5 meter från tomtgränsen. Om det är aktuellt så rekommenderar vi att du får medgivandet skriftligt.

Konstruktionsritning attefallshus
Konstruktionsritning för attefallshuset vi har byggt.

Konstruktionsritning

Detta är ritningen som byggföretagen använder när de konstruerar ett hus. Det handlar om detaljerade ritningar där det framgår exakt hur en specifik del av en byggnad är konstruerad, inklusive dimensioner och material. Kallas även k-ritning.

Kontrollplan

Detta är ett dokument som är till för att visa att byggnationens tekniska egenskaper kommer att uppfylla samhällets regler. Vem som ska utföra de olika kontrollerna som krävs, och hur de ska gå tillväga.

Material- och kulörbeskrivning

En blankett där du informerar om vilka material som kommer att användas i byggnationen och hur det ska målas när den står färdig.

Attefallshus ritningar - planlösning
Planritningar som visar vårt attefallshus planlösning

Planritning

Denna ritning beskriver hur ett våningsplan är uppdelat – hur rum och olika utrymmen ser ut, var dörrar och fönster är placerade osv.

Sektionsritning attefallshus
Sektionsritning för attefallshuset vi har byggt.

Sektionsritning

Här ser man byggnaden i genomskärning. En sektionsritning ska innehålla information såsom rumshöjd, tjocklek på väggar, taklutning, takkonstruktion mm.

Situationsplan

En ritning över tomten som inkluderar dess byggnader och omgivningen. Situationsplanen beställs hos kommunen och är till för att visa mått till olika gränser, och hur området kommer att se ut med den nya tillbyggnaden.

Teknisk beskrivning

Här beskrivs byggnadens alla tekniska lösningar; bärande stomme, grundläggning, uppvärmning, ventilation osv.

Varför behöver man inte bygglov för attefallshus?

Hela syftet med lagen som trädde i kraft 2014 var att skapa fler och billigare bostäder. Mannen bakom lagen var den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall, och därav har denna hustyp uppkallats efter honom. För att slippa bygglov finns det ett antal regler man måste följa – där mycket beror på om du ska bygga en komplementbostad eller komplementbyggnad.

Attefallshus regler

För att ett hus ska kunna betecknas som ett attefallshus finns det regler man måste ta hänsyn till. 

Till att börja med måste det finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Sedan ska attefallshuset vara antingen en fristående komplementbostad eller dylik komplementbyggnad. 

En komplementbostad ska vara anpassat för åretruntboende, tillgänglighetsanpassat och det ska finnas kök samt badrum. Läs vår stora guide om attefallshus regler.

Storlek

Attefallshus får vara max 30 kvadratmeter med en maximal takhöjd på 4 meter. Du får bygga flera attefallshus på tomten så länge de inte utgör större yta än 30 kvadratmeter tillsammans.

Placering

Som vi tidigare nämnde måste det vara en fristående byggnad. Dock måste det ligga i omedelbar närhet till det befintliga bostadshuset.

Det måste ligga minst 4,5 meter från din tomtgräns. Om du har en järnväg i närheten måste attefallshuset ha en distans till denna på minst 30 meter. Om du vill bygga nära vatten krävs särskilda tillstånd.

Övrigt

Attefallshus får inte uppföras inom särskilt värdefulla bebyggelseområden. Du bör även undersöka så att området du bor i inte har en utökad bygglovsplikt för attefallshus i sin detaljplan.

Vanliga frågor om bygglov för attefallshus

Behöver man bygglov för attefallshus?

Nej, så länge ditt bostadsområde inte har krav på utökat bygglov för attefallshus i sin detaljplan. Hela syftet med attefallshus är just att skapa enkla och billiga bostäder utan onödig byråkrati. Observera att reglerna för vad som räknas som attefallshus måste följas.

Behöver man bygglov för attefallshus komplementbostad?

Nej, du behöver inte bygglov för ett attefallshus som är en komplementboastad. Det är numera samma regler för alla typer av attefallshus upp till 30m2.

Kan man köpa färdiga attefallshus ritningar?

Ja, du kan köpa färdiga paket av attefallshus ritningar. Det innebär att du snabbt, enkelt och framförallt billigt kan skicka in ansökan om startbesked på ett smitidigt sätt.

Behöver man bygglov för attefallshus komplementbyggnad?

Nej, du behöver inte bygglov för ett attefallshus som är en komplementbyggnad. Det är numera samma regler för alla typer av attefallshus upp till 30m2.

Vem får göra en attefallshus bygganmälan?

Alla som är intresserade av att bygga ett attefallshus på sin tomt får – och bör – göra en bygganmälan.

Måste man göra en bygganmälan för ett attefallshus?

Ja, det är obligatoriskt att göra en bygganmälan innan du börjar bygga ditt attefallshus. Om man inte informerar kommunen och inväntar sitt startbesked kommer det att räknas som ett svartbygge.

Hur stort hus får man bygga på tomten utan bygglov?

Den maximala storleken för ett attefallshus är 30kvm och en takhöjd på 4 meter. Dessutom får du bygga en friggebod som får max vara 15kvm.

Källhänvisningar:

Artikeln är publicerad av: