Attefallshus ritningar 2024

I den här guiden hjälper vi dig med alla ritningar du behöver för att få ett startbesked till att börja bygga ditt attefallshus. Vi går igenom allt du behöver tänka på och ger dig även exempel på planlösningar och andra viktiga saker du bör tänka på.

Attefallshus

Innehåll i denna artikel

Det första du behöver bestämma dig för när du ska bygga ett attefallshus är om det ska vara en komplementbostad eller en komplementbyggnad. När du bygger en komplementbostad så krävs fler ritningar för attefallshuset jämfört med en komplementbyggnad.

Här nedanför går vi igenom vad som behövs för varje typ av hus och vad som behöver ingå på varje specifik attefallshus ritning.

Ritningar för komplementbostad

När du bygger ett attefallshus som en komplementbostad så behöver du tillgänglighetsanpassa (handikappsanpassa) husets alla ytor. Det innebär att det blir betydligt svårare att få till en helt valfri planlösning. 

Attefallshus ritningar för komplementbostad:

 • situationsplan
 • planritning
 • fasadritning
 • konstruktionsritningar
 • sektionsritning
 • energiberäkning
 • kontrollplan

Ritningar för komplementbyggnad

När du bygger ett attefallshus som en komplementbyggnad så behöver du inte tillgänglighetsanpassa (handikappsanpassa) husets alla ytor. Det innebär att du slipper en del pappersarbete och kan sätta planlösningen exakt efter era önskemål.

Attefallshus ritningar för komplementbyggnad:

 • situationsplan
 • planritning
 • fasadritning
 • konstruktionsritningar
 • sektionsritning

Perfekt för: Fritidshus, tiny houses & attefallshus

Modern & miljövänlig toalettlösning
Cinderella förbränningstoalett

Annons

Planritning

Attefallshus ritningar - planlösning
Planritningar som visar vårt attefallshus planlösning

En planritning för ett attefallshus visar hur en byggnad ser ut inuti. I planritningen ska du bland annat redovisa hur stort huset är, rumsindelningar, fönster och dörrar samt att byggnaden är tillgänglighetsanpassad (gäller för komplementbostad).

Ritningen ska visa:

 • rumsindelning
 • dörrar
 • fönster
 • skorsten
 • trappor
 • fast inredning
 • ytors storlekar
 • byggnadsarea
 • bruttoarea
 • anpassningsbara mått för handikappade

Vad kostar en planritning?

Planritningen är det underlag som varierar mest i pris. Vanligtvis kostar en planritning cirka 1500-4000kr att ta fram med hjälp av en arkitekt. Det finns däremot flera tjänster som erbjuder färdiga planritningar där du inte behöver en arkitekt.

Dessa tjänster erbjuder oftast även ritningspaket där du får alla ritningar som behövs för att skicka in till kommunen.

Konstruktionsritning

Konstruktionsritning attefallshus
Konstruktionsritning för attefallshuset vi har byggt.

En konstruktionsritning visar hur attefallshuset ska vara uppbyggt. På ritningen så visas ett snitt av husets konstruktion vilket ger dig och hantverkare en bättre överblick över hud huset ska byggas.

Ritningen ska visa:

 • grundkonstruktionen
 • stommen
 • avväxling i väggar
 • takstolar

Vad kostar en konstruktionsritning?

En konstruktionsritning för attefallshus kostar generellt mellan 2500-5000 kr beroende på om du ska rita huset med hjälp av en arkitekt eller om du ska köpa färdiga ritningar.

Sektionsritning

Sektionsritning attefallshus
Sektionsritning för attefallshuset vi har byggt.

En sektionsritning hjälper byggnadsnämnden att granska så ert attefallshus följer de bestämmelser som finns för er detaljplan. Det kan vara t.ex. storlek, area och höjd på byggnaden. 

Sektionsritningar visar en genomskärning av attefallshuset där du ser bland annat höjder, takvinkel, takstolar m.m.

Ritningen ska visa:

 • rumshöjd
 • golvnivå
 • marknivå
 • byggnadshöjd
 • bjälklag
 • taklutning
 • tak-konstruktion
 • väggtjocklek
 • grund
 • skorsten
 • materialval

Vad kostar en sektionsritning?

En sektionsritning kostar cirka 700-1500 kr beroende på om du väljer att använda en arkitekt eller om du köper en färdig ritning online.

Fasadritningar

Fasadritning attefallshus öster
Fasadritning attefallshus norr

En fasadritning hjälper bygglovsnämnden att granska så att ditt nya attefallshus är anpassad utseendemässigt till området. Det gäller oftast inte bara att det ska passa till ditt bostadshus och din tomt, utan även grannskapet inom samma detljplansområde. 

Fasadritningen visar attefallshuset ur alla fyra olika väderstreck och anger bland annat materialval och kulörer men även fasader, fönster och dörrar.

Det är inte bara själva byggnaden som måste visas i en fasadritning. Även marken runtom behöver passa in och granskas innan ni kan få startbesked.

Ritningen ska visa:

 • tak
 • fönster
 • dörrar
 • skorsten
 • trappor
 • takkupor
 • takvinkel
 • byggnadshöjd
 • marknivåer
 • materialval
 • kulörer

Vad kostar en fasadritning?

En fasadritning kostar mellan 1500-3000 kr beroende på om du väljer att anlita en arkitekt eller om du väljer att köpa en färdig ritning online.

Kontrollplan

Kontrollplan attefallshus
Kontrollplan och kontrollansvarig attefallshus

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en checklista för ditt attefallshus. Checklistan består av olika kontroller som du som byggherre tillsammans med en kontrollansvarig behöver göra för att alla krav och regler är uppfyllda.

En kontrollansvarig (kallas ofta förkortat för KA) är en person som är certifierad kontrollansvarig. Personen hjälper dig att uppfylla alla krav enligt bygglagstiftningens bestämmelser.

Kontrollplanen ska innehålla:

 • kontrollerna som ska utföras
 • vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas till bygglovsverksamheten inför slutbesked
 • vilka anmälningar som ska göras
 • tidpunkter för olika etapper under bygget av attefallshuset

Vad kostar en kontrollplan?

När vi byggde vårt attefallshus (komplementbostad) så använde vi en kontrollansvarig från Kungsbacka. Det kostade 15.000 kr inkl. moms att ta fram en kontrollplan och genomföra kontrollerna.

Energiberäkning

Energiberäkning attefallshus
Energiberäkning för attefallshuset vi har byggt.

Energiberäkningen är ett underlag som tas fram för att kunna kontrollera att attefallshuset håller de uppställda kraven för energiförbrukning. Värdena som räknas fram är teoretiska men ger bygglovsnämnden, och dig själv, en fingervisning om hur bra isolerat och hur bra energiprestanda ditt nya hus kommer att ha.

Beräkningen ska visa:

 • teoretisk energiförbrukning för byggnaden innan den är byggd
 • bevis på att byggnaden klarar uppställda krav för energiförbrukning

Vad kostar en energiberäkning?

En energiberäkning kostar cirka 2500 kr inkl moms. Priset skiljer sig en del mellan olika företag och vart du bör i landet.

Situationsplan

Situationsplan attefallshus
Situationsplan för attefallshuset vi har byggt.

En situationsplan visar placeringen av både ditt attefallshus och andra byggnader på din tomt. Underlaget hjälper bygglovsnämnden att få en överblick över hur din tomt kommer att utformas och kan på så sätt få en bättre förståelse för dina planer.

Det är viktigt att du får med väsentliga uppgifter och att du även målar in t.ex. plank, murar eller andra bygglovspliktiga förändringar. 

Ritningen ska visa:

 • förenklad nybyggnadskarta 
 • fastighetsgränser
 • sockelhöjd
 • infart
 • norrpil
 • byggnader
 • markhöjder
 • hantering av avlopp, dagvatten och spillvatten

Vad kostar en situationsplan?

En situationsplan kostar mellan cirka 3000kr-5500kr beroende på vilken kommun du bor i och vilken typ av situationsplan du behöver.

När vi beställde vår situationsplan så betalade vi 5400kr för att vi behövde hjälp med inmätning av fastighetsgräns och byggnad.

Vad är fackmannamässiga ritningar?

När du ska ansöka om startbesked för bygget av ditt attefallshus så är det viktigt att ritningarna för attefallshuset är fackmannamässigt utformade. Det innebär att ritningarna måste innehålla och bestå av vissa saker. Här nedanför går vi in på de viktigaste punkterna.

Ska vara skalenliga och måttsatta

En av de absolut viktigaste punkterna är att attefallshus ritningar innehåller mått och är skalenliga. Det säger kanske sig själv, men måtten är det första som kollas av byggnadsmänden för att se så att huset håller rätt storlek.

Ska innehålla skalstock och ritningshuvud

Det är också viktigt att ritningarna för attefallshus innehåller en skalstock och ritningshuvud för att själva ritningen ska vara exakt och att den som läser ritningen ska förstå olika mått och skalor.

Ritade med linjal eller datorbaserat verktyg

Du kan skapa ditt attefallshus ritning med hjälp av en linjal, papper och penna. Men det är att rekommendera om det ritas upp i ett datorbaserat verktyg. 

Däremot kan det vara en bra idé att börja skissa på ritningen med papper, penna och linjal innan du börjar rita upp huset i ett datorprogram.

Ritade på vitt, olinjerat papper

Om du väljer att rita upp ritningarna för attefallshuset så ska det vara på ett vitt och olinjerat papper för att inte ställa till med problem för den som läser av ritningen i framtiden.

Ritningarna är ritade i svart-vitt

Det är också krav på att ritningarna ska vara ritade i svart och vitt. Det hjälper alla som är inblandade i processen och det gör även att alla målar sina ritningar på samma sätt.

Vanliga frågor om attefallshus ritningar

Vad krävs för ritningar till attefallshus?

Om du bygger ett attefallshus som komplementbostad så behöver du situationsplan, planritning, fasadritning, konstruktionsritningar, sektionsritning, energiberäkning och en kontrollplan. Om du bygger ett attefallshus som komplementbyggnad så behöver du situationsplan, planritning, fasadritning och konstruktionsritningar.

Vad kostar ritningar till attefallshus?

Ritningar till attefallshus kostar mellan 5.000-15.000 kr beroende på om du köper färdiga paket online eller använder en arkitekt för att ta fram ritningarna.

Kan man köpa färdiga attefallshus ritningar?

Ja, du kan köpa färdiga paket av attefallshus ritningar. Det innebär att du snabbt, enkelt och framförallt billigt kan skicka in ansökan om startbesked på ett smitidigt sätt.

Hur stort får ett attefallshus vara utan krav på bygglov?

Ett attefallshus får vara 30 kvm stort (byggyta). Husets höjd (nock) får vara 4 meter och det ger dig möjlighet att bygga ett eller två sovloft. I vissa fall får du även bygga källare på attefallshuset.

Behöver jag bygglov till attefallshus?

Nej, du behöver inget bygglov för ett attefallshus. Däremot behöver du ett startbesked från kommunen innan du börjar att bygga.

Finns det färdiga attefallshus ritningar för lösvirke?

Ja, det finns färdiga ritningar för attefallshus som du sedan kan bygga i lösvirke. Köper du ett paket med färdiga ritningar så får du alla dokument du behöver för att komma igång.

Finns det färdiga attefallshus ritningar för byggsats?

Ja, det finns färdiga ritningar för attefallshus som ska byggas av byggsatser.

Källhänvisningar:

Artikeln är publicerad av: