Kalkylator - så mycket ska du betala i skatt när du hyr ut ditt attefallshus

Använd vår kalkylator för att räkna ut hur mycket skatt du behöver betala när du hyr ut ditt attefallshus. Läs mer om hur du kan hyra ut attefallshus.

Hyra ut attefallshus skatt
12500

kr
kr

kr

kr

kr

Skatt vid uthyrning till privatperson

Om du hyr ut ditt attefallshus ska du betala skatt på en del av hyresintänkten. Du slår ihop den totala summan hyra under ett kalenderår (från första januari till sista december) och sedan drar du av ett schablonavdrag på 40 000 kronor plus att du kan dra av ytterligare 20 procent av hyresintäkterna. 

På resterande summa betalar du en skatt på 30 procent. Det kan låta lite krångligt men är i själva verket väldigt enkelt. Vi visar med ett enkelt exempel för att du ska förstå bättre.

Exempel: Du hyr ut ditt Attefallshus för 100 000 kr under ett kalenderår. 

  1. Hyresintäkter: 100 000 kr 
  2. Schablonavdrag: – 40 000 kr  
  3. Ytterligare 20% får dras av från hyresintäkterna: -20.000 kr
  4. Belopp som ska beskattas med 30%: 40 000 kr 
  5. Skatt att betala: 12 000 kr (30% av 40.000 kr)

Som du ser så blir det en relativt liten skatt på dina totala hyresintäkter om du ser det rent procentuellt – så det finns gott om pengar att tjäna på att hyra ut.

Skatt vid uthyrning till eget bolag

Om du hyr ut ditt attefallshus till ditt egna bolag eller en närståendes bolag ska du skatta för 30 procent av överskottet – här finns alltså inga schablonavdrag. Överskottet räknar du fram genom att dra av dina ökade kostnader för uthyrningen från de totala hyresintäkterna och överskottet är då mellanskillnaden. 

Total hyresintäkterökade kostnader för uthyrningen = överskottet som du betalar 30 procent skatt på.