Bygga Attefallshus 2024

Välkommen till Sveriges största guide för att bygga attefallshus själv eller med en entreprenör som hjälper dig tills det nya huset är så kallat nyckelfärdigt.
Vi har själva byggt ett attefallshus och i den här artikeln ger vi dig steg-för-steg intstruktioner om hur det går till.

Bygga attefallshus själv
Foto från när vi byggde vårt attefallshus själva med lösvirke.

Innehåll i denna artikel

Allt fler väljer att utöka sitt boende med ett attefallshus. Det finns många bra anledningar till det och antingen är det för att de vill ha en större yta att bo på, att någon i familjen vuxit upp och vill bo lite avsides eller helt enkelt med syfte att tjäna pengar genom att hyra ut det. 

Många bygger även ett attefallshus som de sedan använder som garage, poolhus eller förvaring. Det finns en uppsjö av attefallshus på marknaden både som byggsats eller nyckelfärdigt, så det kan vara svårt att veta vad som passar just dig. 

Många tror, helt felaktigt, att det är en stor investering att skaffa ett attefallshus – men det behöver inte alls bli så kostsamt om ni är villiga att göra delar av arbetet själva.

Vi har sammanställt allt du behöver veta ifall du går i tankar att köpa ett attefallshus.

Olika byggtekniker att välja mellan

Som vi nämnt tidigare så finns det många olika sätt att bygga sitt attefallshus och det första du bör fundera över är vilken byggteknik du föredrar. Här bör du också ha i åtanke hur mycket tid och kunskap du själv besitter innan du bestämmer dig för vad som passar dig.

 En smidig totalentreprenad där du betalar någon annan för att göra hela jobbet från A till Ö, eller om du är händig och vill göra så mycket som möjligt själv för att pressa ned kostnaden. Vi går igenom de vanligaste byggteknikerna nedan för att göra ditt val lättare.

Totalentreprenad

En totalentreprenad är en form av bygge där du anlitar en aktör som sedan ansvarar för att jobbet blir gjort. De har då ansvar från projekteringen till det att huset står färdigt och är klart att börja använda. 

Entreprenören har fullt ansvar för hela bygget och även för det underentreprenader de anlitar – och ser till att allt är utfört på ett fackmässigt och lagligt sätt. De tar ansvar för att anlita en elektriker, VVS-installatör och snickare är auktoriserade, men även att de gör klart jobbet enligt tidsplan. 

De ser även till att alla ritningar och bygghandlingar som krävs är korrekt utförda och följer de krav som finns. Med andra ord så anlitar du ett företag och behöver inte lyfta ett finger själv.

Lösvirke

Om du väljer att bygga i lösvirke så bygger du allt själv från grunden och bestämmer exakt hur du vill ha det – så möjligheterna är oändliga både när det gäller design och materialval. 

När du bygger i lösvirke så är det bra att vara händig och att vara extremt noga med måtten så att allt blir rätt. Du bör även fundera på vilken grund du vill ha, hur takkonstruktionen ska se ut och vilken isolering du vill ha på ditt attefallshus. 

Du bör även ha i åtanke att det är olika standarder ifall du bygger huset som en komplementbostad eller som en komplementbyggnad. 

Här ansvarar du själv för att ta fram korrekta ritningar och bygghandlingar men kan även ta hjälp med vissa delar av byggnationen av en entreprenör.

Byggsats

När du bygger med en byggsats så är stora delar av huset redan monterade vid leverans och du väljer själv ifall du vill bygga det själv eller med hjälp av en byggfirma eller snickare. Här har du själv möjlighet att bestämma placering av dörrar och fönster – men också byggmaterial och planlösning. 

Att bygga med en byggsats brukar vara billigare än ett nyckelfärdigt hus men ha i åtanke att kostnader kan tillkomma för eventuella ritningar och andra bygghandlingar.

Nyckelfärdigt

Om du väljer att köpa ett nyckelfärdigt attefallshus innebär att du helt enkelt köper ett färdigt hus som lyfts på plats – och ofta då på en enklare grund. Ett nyckelfärdigt attefallshus har normalt en högre kostnad i inköp då du inte behöver anlita någon som bygger det – utan det är redan klart från fabriken. 

Du behöver inte heller lägga mycket jobb på grunden, då attefallshuset i sig redan har en bärande konstruktion och är oftast isolerad under golvet. Att köpa nyckelfärdigt är ett enkelt sätt att skaffa ett attefallshus då du slipper näst intill allt arbete – men det är inte lika flexibelt som de andra formerna.

Perfekt för: Fritidshus, tiny houses & attefallshus

Modern & miljövänlig toalettlösning
Cinderella förbränningstoalett

Annons

Välj mellan komplementbostad eller komplementbyggnad

Innan du bestämmer dig för vilken byggteknik som passar dig så bör du först fundera grundligt över vad du ska ha huset till. Ska det vara ett garage, ett poolhus, en gäststuga eller ett växthus så kallas det för en komplementbyggnad. Ska någon bo i huset mer än tillfälligt kallas det för en komplementbostad och då ställs det högre krav på kvalitet och utförande.

Fördelar och nackdelar med komplementbostad

En komplementbostad är ett attefallshus där syftet är att bo i det antigen för en övernattning, permanent eller för uthyrning. Den största fördelen är då naturligtvis att du antingen kan bo där själv eller hyra ut det och tjäna pengar på det. 

Du har som hyresvärd rätt att ta ut en marknadsmässig hyra vilket kan ge ganska utdelning. Det är även bra att ha som gäststuga då det ger både de boende och gästerna lite mer privatliv. 

Den enda nackdelen är att det krävs en högre standard (tillgänglighetsanpassat och energivärde) och att huset bör ha ett tydligt syfte samt att brandsäkerheten är hög. Detta drar upp byggnationspriset.

Fördelar och nackdelar med komplementbyggnad

En komplementbyggnad kan med fördel användas som garage, förvaring, ett extrarum eller ett gästrum – och du har rätt att ha både kök och toalett i det så länge syftet inte är att bo i det. 

Användningsområdena är många och bara din fantasi sätter stopp för vad och hur du använder det. 

En komplementbyggnad är även billigare att bygga då det i många fall inte krävs uppvärmning eller isolering – och den enda nackdelen är just att du inte kan bo i det.

Steg för steg guide

Bygga attefallshus i lösvirke
Foto från när vi byggde vårt attefallshus i lösvirke.

Bygg ett attefallshus själv i lösvirke

Om du planerar att bygga ett attefallshus själv i lösvirke har vi nedan den perfekta guiden om hur du lättast går tillväga. Det är mycket att tänka på men om du följer guiden till punkt och pricka så missar du inte någon väsentlig del.

Steg 1: Hitta en planlösning och utseende för ditt attefallshus

Fundera igenom vad attefallshuset ska användas till och bestäm planlösning och utseende därefter. Många väljer att göra sitt attefallshus i samma färg och byggstil som omgivningen för en enhetlighet. 

Andra väljer att göra det modernt och stilrent för att sticka ut lite. Om du känner någon som har ett attefallshus kan det vara bra att fråga om tips och råd både när det gäller utförande, utseende och planlösning.

Attefallshus ritning
Ritningar för vårt attefallshus som byggdes i lösvirke.

Steg 2: Ta fram nödvändiga ritningar

När du bygger med lösvirke är det viktigt att ta fram alla nödvändiga ritningar samt att vara extremt noga med måtten så att resultatet blir som du tänkt dig. Läs mer om attefallshus ritningar.

Planlösning

Då ett attefallshus endast får vara 30 kvadratmeter är planlösningen ett viktigt steg i processen. Du kan välja att göra ritningen själv genom ett ritprogram eller anlita en arkitekt att göra jobbet. Det finns många bra ritprogram att hitta på nätet ifall du väljer att göra den själv. En planlösning är nödvändig för att göra en anmälan till din kommun

Fasadritning 

En fasadritning är en ritning som visar fasaden på bygget från alla håll och även taket ska ingå. Den ska visa alla dörrar, fönster, altan, skorsten eller något annat som ska monteras på huset och vara en permanent del av det. Även materialval och kulör ska anges på fasadritningen.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning är en ritning på en specifik del av en byggnad där det framgår hur detaljen är konstruerad. Används för att kommunen ska kunna avgöra ifall byggnationen följer de tekniska krav som finns. En konstruktionsritning kan finnas för till exempel grunden, bärande väggar eller takstolar.

Steg 3: Skicka in en anmälan och nödvändiga papper till kommunen

Fundera igenom vad attefallshuset ska användas till och bestäm planlösning och utseende därefter. Många väljer att göra sitt attefallshus i samma färg och byggstil som omgivningen för en enhetlighet. 

Andra väljer att göra det modernt och stilrent för att sticka ut lite. Om du känner någon som har ett attefallshus kan det vara bra att fråga om tips och råd både när det gäller utförande, utseende och planlösning.

Steg 4: Invänta startbesked från kommunen

Du får inte börja riva, gräva eller bygga innan du fått ditt startbesked från kommunen. Om det saknas några ritningar eller handlingar ska din kontaktperson/handläggare meddela dig om det. Dock kan det vara bra att ha en öppen kommunikation med vederbörande för ett så snabbt startbesked som möjligt

Bygglov krävs ej för attefallshus

Det krävs inte ett regelrätt bygglov för att bygga ett attefallshus, men du måste göra en bygganmälan och invänta svar från kommunen innan du börjar bygga.

Attefallshus grund platta på mark
Foto på grunden till vårt attefallshus (platta på mark) strax innan gjutningen.

Steg 5: Välj grund till ditt attefallshus

Grunden är en viktig del av ditt bygge och då främst om du väljer att bygga i lösvirke eller en byggsats. Det finns även olika förutsättningar beroende på vad din tomt består av – och om du har berg eller andra föremål som kan sätta käppar i hjulet.

Plintgrund

En plintgrund passar väldigt bra på berg eller på en mark som har hög bärighet och är fast. Du använder dig av plintar som du antingen ställer på berget eller gräver ned till frostfritt djup och ställer huset på plintarna. 

Det är normalt en relativt billig grund men endast om det inte krävs för mycket grävande för att få plintarna på plats. Används med fördel till nyckelfärdiga hus då de redan har isolerade golv. Tänk dock på att höjden på ett attefallshus endast får vara fyra meter och en plintgrund tar lite av den höjden.

Platta på mark

Om du tänker bo i huset året runt passar en isolerad platta på mark bra, då den kan göras med vattenburen värme och du kan nyttja hela höjden till hus och ej till platta. 

Tänk dock på att det kan vara svårt och krångligt om du vill byta plats på till exempel avlopp och annat i framtiden. Den byggs av armerad betong och kommer att utgöra husets bärande bjälklag.

Krypgrund

En krypgrund är en balkgrund som huset står på vilket gör att det blir kryputrymme under huset – så därav kommer namnet. Om en krypgrund är rätt konstruerad och isolerad lämpar den sig bra till attefallshus. 

Dock stjäl grunden en bra bit av de fyra meter ett attefallshus får vara på höjden så det kan vara en nackdel. Om du värmeisolerar den är det en bra och fuktsäker konstruktion men kan kräva ganska mycket markarbeten.

Attefallshus isolering hur mycket
Foto på vårt attefallshus isolering. Här är det dags för elektrikern att dra kablar och rör innan ytterligare ett lager isolering läggs på mellan reglarna.

Steg 6: Välj material till ditt attefallshus

Nästa steg är att välja vilka material du vill ha till ditt attefallshus – ifall du vill att det ska ha en ny modern look eller passa in med din omgivning. Läs vår stora guide för materialval till attefallshus.

Stomme

De vanligaste stommarna är gjorda av antingen betong, trä eller stål – och det vanligaste för ett attefallshus är att bygga det av trä. Sen beror det på utformningen av huset och om du ska ha en takterrass eller inte när du väljer dimension på balkarna. När du bygger stommen är det viktigt att du följer ritningarna och är noggrann med måtten.

Uppvärmning

Om du har valt en isolerad platta på mark som grund är det bra att dra in vattenburen värme i den och värma upp attefallshuset med det. Annars fungerar det bra med en mindre luftvärmepump, element eller en braskamin. Många väljer också att installera solceller på sitt attefallshus för att nyttja ytan på taket och få billigare el. Huvudsaken här är att huset är välisolerat för att hålla värmen inne och kylan ute.

Ventilation

Om du bygger ett attefallshus från grunden är det mest energieffektivt att bygga in en FTX-fläkt som kontrollerar både från- och tilluft samt har en värmeväxlare. Dock kan den ta lite för stor plats på en liten byggnad och då är en ventilation med en värmeväxlare att föredra. Om du väljer självdrag är det viktigt att du har tillräckligt med ventiler i huset – frånluftsventiler i kök och badrum och tilluftsventiler i övriga rum.

Isolering

För att kunna använda ditt attefallshus året runt är det viktigt att ha det välisolerat. Det vanligaste materialet att isolera med är mineralull som är lätt att anpassa oberoende om det är vägg, tak eller golv som ska isoleras. Annars finns det olika former av isolerskivor som går under benämningen cellplast – vilket är ett väldigt tätt isolermaterial. Till fönster, dörrar och lister går det bra att använda polyuretanskum för att täta ordentligt.

Steg 7: Hitta hantverkare som kan hjälpa dig att bygga huset

Även om själv är bästa dräng så är det många som väljer att hyra in hantverkare för att hjälpa dig att bygga – och vissa måste ha behörighet enligt lag.

Snickare

Särskilt för stomme och bärande delar kan det vara bra att ta hjälp av en erfaren snickare som byggt attefallshus tidigare. Använd dig gärna av lokala hantverkare för att spara på restid till och från bygget.

Grävmaskinist

Lite beroende på förutsättningarna och omgivningen kan det behövas hyra in en grävmaskinist för att gräva ur för plattan eller plintarna. Tänk på att boka detta i god tid innan och ta gärna in offerter från flera olika aktörer, men var noga med att kontrollera exakt vad som ingår i offerterna innan du godtar en.

Elektriker (krav på behörighet)

Då det är krav på behörighet när det kommer till alla jobb som inkluderar elektricitet är det viktigt att du kontrollerar så de verkligen har behörigheten. När elen är indragen är det bra att få ett intyg med underskrift från elektrikern som visar att allt är gjort enligt svensk standard.

Kaklare (krav på behörighet)

För att kakla våtutrymmen krävs en fackman med behörighet – detta för att det är viktigt att få tätskikten gjorda på ett korrekt sätt. Även här ska du se till att du får ett intyg som visar att allt är fackmässigt gjort.

Rörmokare (krav på behörighet)

För att dra in vatten och avlopp krävs det att du hyr in en rörmokare som är auktoriserad så att de följer de svenska reglerna. Det är viktigt att det blir ordentligt gjort då du inte vill riskera att få vattenskador ifall jobbet är bristfälligt utfört. Även här vill du ha ett intyg på utfört arbete.

Alternativt gör en del arbete själv

Om du är händig kan du välja att göra en del eller det mesta av arbetet själv, speciellt när det kommer till själva konstruktionen och byggandet. Du kan även förbereda så långt det bara är möjligt för de hantverkare du måste ta in enligt lag. Du kan spara mycket pengar på att göra det du kan själv istället för att betala för det – men se till att du känner till de lagar och regler som gäller så att det blir rätt från början.

Steg 8: Färdigställande av attefallshuset

När själva huset är på plats och är målat in- och utvändigt och vatten och avlopp är indraget, elen är uppkopplad, värmen och ventilationen fungerar är det dags att göra klart attefallshuset för dess syfte. Det här är en av de roligaste punkterna i listan. 

Tänk på att det endast är en begränsad yta så det är bra att försöka nyttja ytan på bästa sätt. För små boenden finns många smarta lösningar med till exempel klaffbord som kan fällas ned när de inte används eller så har du lådor istället för socklar på köksskåpen för att nyttja även den ytan. 

Tänk igenom noggrant innan du färdigställer huset för användning och ta gärna hjälp och råd från andra i området som har attefallshus.

Steg 9: Få huset godkänt inför inflytt

Innan du får flytta in i huset krävs det att du får ett slutbesked från byggnadsnämnden när du själv påvisat att alla krav är uppfyllda. 

Allt det som du uppgav i anmälan ska vara gjort innan du kan få slutbeskedet – plus att nämnden inte haft anledning att ingripa av någon anledning. 

När du fått slutbesked är det bara att flytta in – dig själv, ett barn, en hyresgäst eller en bil beroende på dess syfte.

Steg 10: Inflytt

Äntligen är det dags att flytta in i ditt nya attefallshus! Invig det gärna med lite pompa och ståt och bjud in några grannar som kanske blivit störda under byggtiden. 

Tänk på att vara uppmärksam den första tiden så att allt fungerar som det ska när det gäller ventilation, vatten, avlopp, el och att det inte finns några vattenläckor i badrum och kök. Ifall du hittar några fel är det viktigt att du dokumenterar det direkt och att du kontaktar den hantverkare som gjort just det jobbet. 

Du kommer snart att inse att att attefallshus verkligen förgyller din tillvaro och du kan njuta av mer plats – eller mer pengar ifall du väljer att hyra ut det. I dagens läge kan du få bra betalt om du hyr ut det då du har rätt att lägga dig på en marknadsmässig hyra.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Bygg ett nyckelfärdigt attefallshus med en totalentreprenör

Som vi nu påvisat så är det ganska många steg att bygga ett attefallshus med lösvirke, men som vi nämnt tidigare så finns det andra lösningar ifall du vill slippa allt arbete med både ritningar och byggnation. Det är att bygga ett nyckelfärdigt attefallshus där entreprenören sköter all dokumentation och allt arbete. 

Om du väljer det alternativet så är det bara för dig att slå dig ned på verandan med en kopp kaffe och vänta på att ditt nyckelfärdiga attefallshus anländer och installeras – utan att du behöver lyfta ett finger lyfta ett finger.

Steg 1: Hitta ett nyckelfärdigt attefallshus från en leverantör

När du vet vad du vill ha är det dags att börja leta efter en leverantör som motsvarar dina önskemål och krav när det gäller utformning av hus och hur arbetet ska utföras. Leta gärna runt bland olika leverantörer, läs tidigare kunders omdömen och fråga gärna grannar och bekanta om de har någon erfarenhet. 

Det är också bra om leverantören kan visa referenser och bilder på tidigare byggda hus – allt för att du ska få det som är bäst för dig. När du hittat rätt hus och rätt leverantör är det bara att skriva på papprena och låta dem sköta resten.

Steg 2: Entreprenören skickar in alla papper

Entreprenören tar över hela ansvaret för bygget och ser till att alla ritningar och handlingar lämnas in till kommunen för en bygganmälan. Detta är något de gjort tidigare och har erfarenhet av – och du kan även vara säker på att alla regler och lagar följs.

Steg 3: Entreprenören börjar att bygga huset när startbesked ges från kommunen

Så fort kommunen gett ett startbesked kan entreprenören börja bygga grunden och förbereda för leveransen av attefallshuset. De kan även åtgärda vissa eventuella ändringar du kan ha önskemål om på planlösning – dock är du mer bunden till utformningen än om du bygger själv. 

Redan i början på projektet så kontrollerar de kvaliteten på din tomt där huset ska stå och bestämmer bästa sätt att dra in vatten och el. De försöker också att hitta en smidig lösning så att attefallshusets avlopp blir kombinerat med det befintliga husets.

Då attefallshusets golv är en bärande konstruktion och vanligtvis är färdigisolerad när huset kommer räcker det ofta med en enkel grund där det inte krävs så mycket grävande – ofta används en plintgrund. 

Huset kommer normalt med en lastbil och lyfts på plats på din tomt av en kran. Detta är ingenting du behöver ordna själv utan entreprenören sköter så att huset kommer i utsatt tid på lastbil och att kranen finns på plats för att lyfta det på plats. När det väl står på plats är det dags att börja installera el, vatten, avlopp och eventuell värmeväxlare.

Steg 4: Entreprenören sköter färdigställande och godkännande av huset

Entreprenören tar även hand om färdigställandet av huset och ansvarar för att alla hantverkare som behövs är auktoriserade och behöriga för det jobb de utför. 

Även om de tar in underentreprenörer så är det själva entreprenören som är fullt ansvarig för att huset kommer på plats och att allt fungerar. Du behöver alltså bara vända dig till ett företag som tar hand om precis allt åt dig. 

När allt är på plats så kontaktar entreprenören kommunen och ser till att alla krav är uppfyllda för att få slutbeskedet – som alltså är nödvändigt innan du börjar nyttja attefallshuset.

Steg 5: Inflytt

I detta skede överlämnar entreprenören alla handlingar som behövs till dig – för att inte tala om att du även får nycklarna till ditt efterlängtade attefallshus. Nu är det klart att börja använda för dess syfte och du har nästan inte behövt lyfta ett finger för att få det gjort. 

Det är en enkel och smidig lösning och du vet med säkerhet att allt skötts enligt bokens alla regler från början till slut – samt att det är fackmässigt utfört. 

Dock blir priset ofta högre än om du bygger själv med lösvirke, men är ändå den lösning de flesta väljer när de köper ett attefallshus. 

Dags för invigningsfest!

Vanliga frågor om att bygga attefallshus

Behöver man bygglov för ett attefallshus?

Nej, du behöver inget bygglov för att bygga ett attefallshus. Däremot behöver du ett startbesked från kommunen innan du påbörjar din byggnation.

Får man bo permanent i ett attefallshus?

Ja, om du angett att du bygger en komplementbostad till skillnad från om du bygger ett komplementbyggnad. Enligt boverkets byggregler (BBR) så krävs då högre brandsäkerhet och en tydlig förklaring där det framgår att huset är ämnat att bo permanent i.

Vilken uppvärmning är vanligast i ett attefallshus?

Om du har en isolerad platta som grund är det vanligt att ha vattenburen värme i grunden. Annars beror det på hur huset ska användas. Om det bara ska användas någon enstaka gång kan det vara lämpligt med ett element eller radiator. Om det ska användas mer än så är det vanligt med en luftvärmepump och kanske ett element som komplement.

Hur långt från tomtgräns får man bygga ett attefallshus?

Du får bygga ett attefallshus fyra och en halv meter från tomtgränsen till närmaste granne. Dock kan du bygga närmare ifall du får din grannes godkännande till det. Det är viktigt att du får godkännandet skriftligt ifall det kan behövas i framtiden – eller om grannen ångrar sig angående detta.

Kan kommunen neka ett attefallshus?

Nej, normalt kan kommunen inte neka ett attefallshus förutsatt att du följt de lagar och regler som gäller. Endast i extrema fall i områden där speciellt värdefull miljö finns kan de kräva bygglov för att sedan avslå det.

Får man bygga två attefallshus?

Ja, du får bygga flera attefallshus som tillsammans får vara 30 kvm byggyta. Du kan dessutom bygga ett attefallshus på 30 kvadratmeter, en friggebod på 15 kvadratmeter och en utbyggnad från ditt befintliga hus på 15 kvadratmeter (attefallstillbyggnad).

Hur mycket kostar det att bygga attefallshus?

För ett nyckelfärdigt attefallshus (komplementbostad ligger priserna från cirka 500.000 kr och upp till strax över 1.000.000 kr. Om du ska bygga en enklare komplementbyggnad så kan du komma undan med 200.000-500.000kr.

Hur mycket ökar fastighetens värde med ett attefallshus?

Det är svårt att säga en exakt summa, men många husköpare ser ett stort värde i att ha extra utrymme på tomten. Antingen till gäster, relaxavdelning eller för att hyra ut och få hyresintäkter. Du har ju rätt att ta ut marknadsmässiga hyror för ditt attefallshus och beroende på var du bor så kan du tjäna en bra slant. Detta borde vara intressant för eventuella husköpare.

Får man bygga attefallshus med källare?

Ja, det får du. Då restriktionerna för ett attefallshus ligger i storleken på 30 kvadratmeter och en maxhöjd på fyra meter från mark till taknock är det fullt möjligt att ha en källare. Då nyttjar du ytan till max. Du behöver dock godkänt från kommunen att det är tillräckligt bra mark att gräva i.

Sammanfattning

Det finns många olika användningsområden för ett attefallshus – vare sig om du ska använda det som boende eller komplementbyggnad så medför det ökat utrymme till ditt befintliga boende. Det kan också bli en trevlig inkomstkälla ifall du väljer att hyra ut det permanent eller åtminstone under en längre tid. 

Du kan välja att bygga själv med lösvirke eller en byggsats och ansvarar då personligen för att allt är fackmässigt gjort och att de hantverkare du anlitat är behöriga. Du ansvarar även för att ritningar och handlingar är korrekta samt för att bygget i sig håller sig inom lagens ramar. 

Om du istället väljer det något dyrare alternativet att köpa ett nyckelfärdigt attefallshus som helt enkelt lyfts på plats slipper du allt arbete och byråkrati runt omkring. Entreprenören sköter allt ifrån grunden till att du får nycklarna och kan börja nyttja ditt hus. 

Vi kan också konstatera att ifall du har en tomt där ett attefallshus får plats är det en bra investering då det i många köpares ögon ger ett mervärde att ha mera plats eller en alternativ inkomstkälla.

Källhänvisningar:

Artikeln är publicerad av: