Isolering i attefallshus 2024

I den här guiden hjälper vi dig med allt du behöver veta om isolering i ditt attefallshus. Vi har själva byggt ett attefallshus. Här nedanför går vi igenom fördelar med olika typer av isolering och hur mycket vi valde att isolera.

Isolering attefallshus bolundare

Innehåll i denna artikel

Korrekt isolering håller dig varm på vintern och svalare på sommaren. Isolering skapar energieffektivitet och hjälper till att reglera temperaturen i ditt attefallshus, oavsett om byggnaden ska användas som året runt boende, fritidshus eller kontor. 

I ett attefallshus krävs det isolering i grund, väggar och tak. I den här artikeln kommer du lär dig om de olika alternativen som finns, vilka regler som gäller, och mer kring isolering för attefallshus.

Bild som visar isoleringen i vårt attefallshus när vi byggde det under hösten 2022. På den här bilden har vi precis isolerat andra lagret i väggarna.

Krav på bättre isolering i komplementbostad

Idag är isolering viktigare än någonsin, och en bra isolering kan spara in många tusenlappar om året i uppvärmningskostnader. Givetvis är det extra viktigt med rätt isolering om attefallshuset ska användas som komplementbostad, vilket ska anges vid ansökan om byggstart.

Komplementbostad kräver en godkänd energiberäkning

En energiberäkning krävs för att få byggstart beviljad av kommunens byggnadsnämnd. Isoleringen är en viktig faktor i energiberäkningen, som räknar ut hur energieffektivt attefallshuset är. Om huset saknar tillräcklig isolering kan din ansökan nekas.

Tre viktigaste delarna av huset för bra isolering

De tre huvuddelarna av attefallshuset som kräver bra isolering är väggar, grund och tak. Eftersom attefallshus har en begränsad byggnadsyta gäller det att planera isoleringen noggrant. Väljer du 30 cm i stället för 20 cm isolering i väggarna får du en total bostadsyta som är något mindre, men samtidigt kanske du får en betydligt billigare uppvärmningskostnad (förutsatt att du valt ett bra isoleringsmaterial).

Isolering i grunden

Isolering attefallshus grund

Attefallshusets grund bör ha ca 200 – 300 mm isolering. Vilken grund ditt attefallshus står på spelar roll när du ska välja isolering. Det går till exempel inte att isolera en plintgrund på samma sätt som en platta på mark isoleras, därför är det bra att överväga val av grund och isolering samtidigt. Vi har en hel guide om grunder till attefallshus om du vill lära dig mer.

Platta på mark

Platta på mark är attraktiv då den bygger på att isoleringen grävs ner, ofta i form av en gjuten betongplatta. Detta ger också en högre takhöjd så all golvisolering ligger under marknivå. Nackdelen är priset, som ofta är högre än de andra grunderna.

Plintgrund

Plintgrund är optimalt för attefallshus som byggs på berg eller annat stenigt, ojämnt underlag. Det är en kostnadseffektiv metod då endast plintarna behöver gjutas. 

Krypgrund

En krypgrund är precis vad det låter som, ett bärande bjälklag med ett tomt utrymme under. Krypgrund är vanligast för färdigbyggda attefallshus som levereras färdigmonterade, men de kan också vara ett bra alternativ för platsbyggt attefallshus.  

Hybridgrund

Hybridgrunden är det mest populära alternativet för effektiv och prisvänlig isolering. Det innefattar bjälklaget från krypgrunden i kombination med isoleringsmetoden från platta på mark-tekniken. Istället för att lämna krypgrunden tom, fylls den alltså med isolering. 

Isolering i väggarna

Isolering attefallshus väggar

Isolering i väggarna är förmodligen det första många tänker på när det gäller isoleringsval vid ett nybygge. Attefallshusets väggar bör vara minst 300 mm tjocka inklusive installationzoner, exklusive gipsväggarna. Av detta bör minst 200 mm vara isolering.

Krav på isolering i attefallshus

Attefallshus som ska användas som bostadshus behöver uppfylla Boverkets krav på energieffektivitet, vilket betyder att huset ska ha en bra isolering och vara både miljövänligt och kostnadseffektivt att värma upp. Definitionen av miljövänligt och kostnadseffektivt kan vara krångligt att räkna ut, men isoleringen spelar stor roll vid ekvationen.

Avvägning mellan bättre isolering eller mer bostadsyta 

En tjockare isolering ger tyvärr en mindre bostadsyta, vilket är något alla som ska uppföra attefallshus måste avväga.

Isolering i taket

Isolering attefallshus tak

Isoleringen i taket på attefallshuset är väldigt viktig, då värmen färdas uppåt och lätt försvinner ut ur taket. Det går att köpa färdiga takisoleringspaket som innehåller både takväv, isoleringsplattor och masonitskivor. 

Det bästa är såklart att isolera taket när huset uppförs, men det går också att isolera taket på ett redan existerande attefallshus. Då görs det inifrån och det kan krävas en del finess för att få ett snyggt resultat. 

Avvägning mellan bättre isolering eller mer takhöjd

I takt med att isoleringen blir tjockare, minskar husets takhöjd. Du får alltså inte lägga till isolering uppe på ett tak som redan nått maxgränsen på 4 meter.

Bonustips: Om ni bygger som oss med nästan 3,5 meter i takhöjd invändigt så kan en enkel fläkt vara bra att använda för att trycka ner varmluft som annars stiger och lägger sig vid taket (och loftet).

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Viktigt att tänka på när du väljer isolering till attefallshus

Det finns mycket att tänka på när det gäller isolering till attefallshus. Därför kommer här några viktiga punkter och tips.

Ska attefallshuset användas som permanentbostad?

Olika krav gäller för isolering av attefallshuset om byggnaden ska användas som permanentbostad eller för andra syften. En permanentbostad måste helt enkelt ha en bättre isolering, som klarar av att hålla en bra innertemperatur året runt på ett energieffektivt sätt. 

Garage, förråd och gäststuga kräver inte lika bra isolering

Om attefallshuset ska användas till förråd, gäststuga, garage, eller något annat som inte är permanentboende, krävs inte lika bra isolering. Men tänk på att en välisolerad byggnad blir billigare att värma upp, och om chansen finns att gäststugan kommer användas under vinterhalvåret, eller kanske omvandlas till komplementbostad för familjens tonåring i framtiden, är det bättre att isolera ordentligt direkt från början.  

Ett så pass litet hus håller värmen lättare jämfört med större hus

Det är såklart en fördel att ett litet hus håller värmen lättare jämfört med större hus. Det betyder dock att huset inte andas lika bra som ett större hus, då det är mindre luft i omlopp. 

Det är fullt möjligt att isolera ett hur för mycket. Överdriven isolering som till exempel är för tjock, kan göra det svårt att reglera en behaglig temperatur i huset.

Välj bra fönster för ökad isolering

En komplementbostad behöver tjockare och mer välisolerade fönster än till exempel ett attefallshus som ska användas till garage. 

Gamla fönster har generellt en usel isoleringsförmåga i jämförelse med nytillverkade. Att köpa begagnade fönster till attefallshuset kan därför göra uppvärmningskostnaderna högre, och energiberäkningen kommer se sämre ut.

Ledig annonsplats

Vill ni synas inför besökare som letar efter tips för attefallshus?
Atterfallshus-Bolundare

Vilka typer av isolering är bäst för attefallshus?

De populäraste materialvalen när det gäller isolering av attefallshus är cellplast för grundisolering, samt mineralull och cellplast för väggar. Men det finns flera alternativ att välja mellan, och du kan givetvis välja en kombination av dessa beroende på dina preferenser. 

När du bygger ett attefallshus, oavsett om det är ett gästhus eller en verkstad, har du möjlighet att välja miljövänliga material. Valet beror på dina personliga preferenser, men det är en viktig faktor att väga in om du tänker installera isoleringen själv. 

Vissa isoleringar innehåller skadliga fibrer och kräver andningsskydd vid installation, till exempel glasfiberisolering. Dessa isoleringsmaterial kräver fackmannamässig hantering, vilket betyder att du måste vara yrkeskunnig för att få isolera med materialen. 

OBS! Använd alltid handskar, munskydd och glasögon när du ska isolera med mineralull.

Vanliga frågor

Hur tjock isolering i yttervägg på ett attefallshus?

Ytterväggarna på ett attefallshus bör ha 200 – 300 mm isolering. Exakt tjocklek beror på materialval, preferenser och husets användningssyfte.

Vilken grund är bäst för isoleringen?

För attefallshus brukar det sägas att hybridgrund är bäst för isoleringen. Då får huset grundbalken från en krypgrund, men istället för att ha ett tomt kryputrymme så fylls utrymmet med isolering vilket ger ett mycket effektivt resultat.

Finns det krav på isolering i ett attefallshus?

Ja, det finns krav som måste uppfyllas för isoleringen av ett attefallshus om det ska användas som bostad. En permanentbostad måste alltid uppfylla Boverkets regler kring energieffektivitet, och där spelar isoleringen stor roll.

Måste man isolera attefallshus?

Nej, man måste inte alltid isolera attefallshus. Om huset ska användas som till exempel bastu eller garage krävs ingen isolering.

Vilken isolering är bäst för golv i attefallshus?

Det bästa alternativet för isolering av golv i attefallshus är isoleringsplattor. Dessa köps färdigskurna i paket, och fördelen med isoleringsplattor för golv är att de håller en jämn tjocklek, och du riskerar inte att fukt tränger igenom grunden.

Sammanfattning

  • Ett attefallshus isoleras i grunden, taket och väggarna. 
  • Hur mycket isolering som krävs beror på vad attefallshuset ska användas till. 
  • Du kan isolera själv, men är då begränsad i dina materialval.
  • Isoleringen påverkar bostadsytan i attefallshuset, så avvägning måste göras gällande isoleringens tjocklek.
  • Isoleringen påverkar husets uppvärmningskostnader mycket.

Här kan du lära dig mer om olika materialval till ditt attefallshus.

Källhänvisningar:

Artikeln är publicerad av: